سبز امنیت انتشار اطلاعیه اطلاعات اخبار سیاسی و اجتماعی

سبز: امنیت انتشار اطلاعیه اطلاعات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی بیماری‌های آمیزشی رو به زیاد کردن است/ هنگامی که از سوزاک، تبخال و زگیل تناسی بی‌خبریم! ، هشدار وزارت‌بهداشت

رئیس اداره ایدز و بیماری‌های آمیزشی با اشاره به اینکه اطلاعات دقیقی از بیماری‌های آمیزشی در کشور عزیزمان ایران وجود ندارد، گفت: راجع به بیماری‌های آمیزشی اطلاع

بیماری‌های آمیزشی رو به زیاد کردن است/ هنگامی که از سوزاک، تبخال و زگیل تناسی بی‌خبریم! ، هشدار وزارت‌بهداشت

هشدار وزارت بهداشت: بیماری های آمیزشی رو به زیاد کردن است/ هنگامی که از سوزاک، تبخال و زگیل تناسی بی خبریم!

عبارات مهم : برنامه

رئیس اداره ایدز و بیماری های آمیزشی با اشاره به اینکه اطلاعات دقیقی از بیماری های آمیزشی در کشور عزیزمان ایران وجود ندارد، گفت: راجع به بیماری های آمیزشی اطلاع رسانی به جامعه وجود ندارد و براساس یک سری شواهد و گزارشات، بیماری های آمیزشی مانند سوزاک، تبخال تناسلی و زگیل تناسی رو به زیاد کردن است.

ایلنا نوشت:پروین افسر کازرونی، مدیر اداره ایدز و بیماری های آموزشی وزارت بهداشت در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایلنا راجع به بیماری های آمیزشی در کشور عزیزمان ایران گفت: در بحث بیماری های آمیزشی در کشور عزیزمان ایران سیستم مواظبت و گزارش دهی وجود داشته، ولی بسیار محدود بوده هست، بنابراین آمار و اطلاعات دقیقی در مورد بیماران آمیزشی وجود ندارد.

بیماری‌های آمیزشی رو به زیاد کردن است/ هنگامی که از سوزاک، تبخال و زگیل تناسی بی‌خبریم! ، هشدار وزارت‌بهداشت

او با اشاره به گزارش های بیماری آمیزشی در ایران، افزود: وزارت بهداشت بحث بیماری های آمیزشی را از منظر پیشگیری در دستور کار دارد. به طور مثال عنوان HIV یکی از بیماری های آمیزشی هست. زمانی که درمورد این مسئله به جامعه آموزش داده و بحث پیشگیری از راه انتقال جنسی مطرح می شود به نوعی راجع به یکی از انتقال بیماری های آمیزشی نیز صحبت شده است است.

کازرونی با تاکید بر اینکه اطلاعات عموم جامعه راجع به بیماری های آمیزشی بسیار کم و ضعیف هست، گفت: متاسفانه جامعه اطلاعات بسیار پایینی درمورد بیماری های آمیزشی دارد به علت اینکه به این عنوان به صورت گسترده پرداخته نشده است.

رئیس اداره ایدز و بیماری‌های آمیزشی با اشاره به اینکه اطلاعات دقیقی از بیماری‌های آمیزشی در کشور عزیزمان ایران وجود ندارد، گفت: راجع به بیماری‌های آمیزشی اطلاع

رئیس اداره ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت ادامه داد: برنامه کنترل بیماری های آمیزشی جزو برنامه هایی است که سلامت خانواده را نشانه قرار می دهد و مسئله سلامت خانواده واحد و بخش مهمی در وزارت بهداشت محسوب می شود. وزارت بهداشت جهت بحث پیشگیری، مواظبت و درمان بیماری های آمیزشی دستورالعمل هایی دارد و جزو برنامه های آن هست، ولی از نظر اطلاع رسانی به جامعه در این مورد ضعیف کار شده است است.

کازرونی با بیان اینکه مسئله بیماری های آمیزشی نیاز به مطالعات کشوری و گسترده دارد، گفت: یک سری مطالعاتی خردی در گروه های متفاوت وجود دارد، ولی این مطالعات پراکنده نمی تواند آمار یا عدد دقیقی جهت کل مسئله بدهد. وزارت بهداشت در حال برنامه ریزی جهت مطالعات کشور در این زمینه است.

او راجع به مطالعات جهت گروه هایی که در معرض واکنش‌ها پرخطر جنسی هستند نیز خاطرنشان کرد: در ارتباط با گروه هایی که در معرض واکنش‌ها پرخطر جنسی هم هستند، اطلاعات دقیقی وجود ندارد و در این زمینه نیز کم کار شده است ولی مطالعاتی در رابطه با زنان آسیب پذیر انجام شده است هست. براساس یک سری شواهد و گزارشات پزشکان درمان گر بعضی بیماری های آمیزشی مانند سوزاک، تبخال تناسلی و زگیل تناسی رو به زیاد کردن است.

بیماری‌های آمیزشی رو به زیاد کردن است/ هنگامی که از سوزاک، تبخال و زگیل تناسی بی‌خبریم! ، هشدار وزارت‌بهداشت

رئیس اداره ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه برمبنای شواهد نمی توان آمار دقیقی به دست آورد، گفت: این مسئله نیاز به مطالعه گسترده دارد و باید به شکل دقیق در سطح کشور بررسی شود. البته وزارت بهداشت در حال برنامه ریزی جهت این مسئله است.

واژه های کلیدی: برنامه | بهداشت | بیماری | اطلاعات | برنامه ریزی | وزارت بهداشت | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs