سبز امنیت انتشار اطلاعیه اطلاعات اخبار سیاسی و اجتماعی

سبز: امنیت انتشار اطلاعیه اطلاعات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری تصویر العمل اصغر فرهادی به اعتراضات اخیر

به گزارش ایلنا، متن یادداشت اصغر فرهادی که جهت ایلنا ارسال شده، به شرح زیر است: پرسش، تحقیر، خشم در روزهای گذشته عده ای از دوستان و هم وطنان، جویای نظر و

تصویر العمل اصغر فرهادی به اعتراضات اخیر

تصویر العمل اصغر فرهادی به اعتراضات اخیر

عبارات مهم : تصویر

اصغر فرهادی با نگارش یادداشتی به اعتراضات اخیر تصویر العمل نشان داد.

به گزارش ایلنا، متن یادداشت اصغر فرهادی که جهت ایلنا ارسال شده، به شرح زیر است:

پرسش، تحقیر، خشم

در روزهای گذشته عده ای از دوستان و هم وطنان، جویای نظر و واکنشم نسبت به اعتراضات رخ داده در کشور بودند.

چندین بار دست به نوشتن بردم ولی نوشته ها، متأثر از احساساتم آن نبود که می خواستم. امروز تلاش دارم به دور از احساسات در این باره بنویسم.

چند سال پیش در مقدمه کتاب فیلم نامه هایم نوشتم: «اگر با این نوشته ها توانسته باشم جسارت پرسش گری را در تماشاگران تقویت کرده و ترسشان را از کاشتن بذر پرسش در ذهن ها بکاهم از زمانی که جهت نوشتن صرف کرده ام راضی و خوشنودم که دنیای امروز پیش از آنکه به مقام و مسئول پاسخ گو نیاز داشته باشد محتاج مردمی ست پرسش گر. مردمی که از گذاشتن علامت پرسش در برابر هر آنچه برایشان ثابت و قاطع است نهراسند.»

این روز ها خبر ها و مطالب زیادى راجع به اعتراضات در نقاط دور و نزدیک کشور شنیده و خوانده ایم. کلمه ای که در بسیاری از این نظرات و بحث ها استفاده کلیدی و مکرر شده است «مطالبه» هست. مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

اما در کنار همه این مطالبات و در دایره ای گسترده تر، آنچه در این سال ها بخشى از مردم را به اعتراض در شکل های متفاوت واداشته، پرسش های بی پاسخی ست که در طی این چند دهه در همه زمینه ها از سر پنهان کاری و مصلحت جویی یا نادیده گرفته شده است و بی پاسخ مانده و یا به آن ها پاسخ های غیرواقعی و توهم آلود داده شده.

بی اعتنایی به آیا ها و پرسش های انباشته شده است در جامعه، علی رغم تصور کسانی که اوج ترین وظیفه ارزش پاسخ گویی ست، حاصلش نه فراموشی و آرامش که تحقیر اجتماعی ست و زخم ملتهب تحقیر، بااهمیت ترین و نیرومند ترین عامل خشم. هیچ خشمی به اندازه خشم تحقیرشدگی ماندگار و عمیق نیست. به سکوت واداشتن، بازداشت و ترساندن پرسش گران به معنای از میان رفتن پرسش ها نیست. پرسش ها باقی اند و در گوشه ذهن ها در حال تکثیر.

با تأثر و هم دردی با خانواده های داغدار و همه آسیب دیدگان این اعتراضات و یاد نوجوان عزیز همشهری ام «آرمین صادقی» که این روز ها چشم های سرشار از میل به زندگی اش لحظه ای از نظرم دور نمی شود.

تصویر العمل اصغر فرهادی به اعتراضات اخیر

واژه های کلیدی: تصویر | اعتراضات | اصغر فرهادی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs