سبز امنیت انتشار اطلاعیه اطلاعات اخبار سیاسی و اجتماعی

سبز: امنیت انتشار اطلاعیه اطلاعات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نیاز داریم ارتباط صورت به صورت با مردم داشته باشیم / احمد مازنی

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مشروعیت مان را از مردم داشته و نیاز به ارتباط صورت به صورت با مردم داریم.

نیاز داریم ارتباط صورت به صورت با مردم داشته باشیم / احمد مازنی

احمد مازنی: نیاز داریم ارتباط صورت به صورت با مردم داشته باشیم

عبارات مهم : اسلامی

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مشروعیت مان را از مردم داشته و نیاز به ارتباط صورت به صورت با مردم داریم.

به گزارش مهر، احمد مازنی بعدازظهر شنبه در دیدار با فرماندار نیشابور اظهار کرد: باید زمینه توسعه و ترویج فرهنگ رضوی را از طریق حدیث سلسله الذهب فراهم آوریم لیکن این مهم وقت تاریخی جهت دنیا اسلام و مردم نیشابور است که باید از آن استفاده کنند.

نیاز داریم ارتباط صورت به صورت با مردم داشته باشیم / احمد مازنی

وی افزود: ظرفیت های کشور ما بسیار زیاد است و ما باید به وسیله سرمایه های انسانی از این موقعیت ها استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما افتخار می کنیم به ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی کشور عزیزمان ایران رسیده ایم. آمریکا دشمن ما بوده است و خواهد بود و مانند گذشته فشارهای زیادی از راه های متفاوت به کشور ما مجبور می کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مشروعیت مان را از مردم داشته و نیاز به ارتباط صورت به صورت با مردم داریم.

مازنی بیان کرد:ما مشروعیت مان را از مردم داریم و باید به مردم خدمت کنیم ، ما نیاز داریم ارتباط صورت به صورت با مردم داشته باشیم.

در ادامه جلسه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزه اظهار کرد: عالی ترین تاثیری که امام هشتم (ع) در نیشابور و فیروزه به جای گذاشته است کرامت بسیار اوج بوده که در مردم نهادینه شده است است.

جعفر مروارید افزود: اصل مهم در برنامه سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور مردمی بودن آن است و شورای هماهنگی وظیفه هماهنگی دستگاه ها را برعهده دارد.

نیاز داریم ارتباط صورت به صورت با مردم داشته باشیم / احمد مازنی

واژه های کلیدی: اسلامی | ارتباط | نیشابور | انقلاب اسلامی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs