سبز امنیت انتشار اطلاعیه اطلاعات اخبار سیاسی و اجتماعی

سبز: امنیت انتشار اطلاعیه اطلاعات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث عکس ، ماجرای جالب خودکشی با خیار

به گزارش گروه تحریریه سایت، خبرهای زیادی از خودکشی افرادی را شنیده ایم که به علت ناامیدی از زندگی خود دست به خودکشی می زنند و با استفاده از قرص های یا هر ترفند

عکس ، ماجرای جالب خودکشی با خیار

ماجرای جالب خودکشی با خیار /عکس

عبارات مهم : خودکشی

ماجرای جالبی را بخوانید که یکی از جوانان مشهدی با خیار دست به خودکشی زده بود.

به گزارش گروه تحریریه سایت، خبرهای زیادی از خودکشی افرادی را شنیده ایم که به علت ناامیدی از زندگی خود دست به خودکشی می زنند و با استفاده از قرص های یا هر ترفندی تلاش می کنند جان خود را بگیرند ولی تا به حال خیار را به عنوان وسیله خودکشی نمی شناختیم. ماجرای جالبی را بخوانید که یک جوان 18 یاله با خیار تلاش داشت خودش را بکشد.

عکس ، ماجرای جالب خودکشی با خیار

واژه های کلیدی: خودکشی | استفاده | ماجرای جالب | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs